Vilkår for bestilling og betaling av campingplass på Røros IL Bobilparkering

Disse vilkårene gjelder mellom Røros IL Bobilparkering og den som selv eller gjennom en annen bestiller/betaler campingplass på Røros IL Bobilparkering. Bestiller/betaler er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Røros IL Bobilparkering".

Bestillingen/betalingen gjelder leie av campingplass på Røros IL Bobilparkering.

Kunder/gjester ved Røros IL Bobilparkering plikter å følge Røros IL bobilsparkerings «Regler».

Bestilling og betaling for privatpersoner

For å bestille og betale campingplass på nettsiden booking www.book.rorosbobil.no må kunden være minst 18 år. For å kunne gjennomføre betalingen av gebyret kreves bankkort eller Vipps og BankId eller tilsvarende. Betaling skjer direkte, også ved bestilling.

Reservasjon av campingplass

Prisen inkluderer leie av campingplassen, bestillingsgebyr og eventuelt tilkobling (inkludert forbruk) av strøm.

Alle plasser er booket fra 12.00 til 12.00.

Oppgitte plass inkluderer sikkerhetsavstander på inntil 4 meter til nabo.

Campingvogn biler parkeres på anvist plass for å ivareta sikkerhetsavstand på 4 meter.

Betaling / bestillingsbekreftelse

Det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal Røros IL bobilparkering kontaktes innen 7 dager etter mottatt bekreftelse, dog senest 24 timer før ankomst.

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Avbestilling av bestilt plass

Avbestilling kan kun gjøres online via link i epost bekreftelsen. Kunden kan avbestille inntil 48 timer før oppholdets start og få refundert bestillingsverdien.

Avbestillingsgebyret (kr.30.-) refunderes ikke ved avbestilling.

Ansvar for eiendom/skader

Kunden ivaretar beskyttelsen som kunden anser som nødvendig, som ansvars-, kjøretøy-, ulykkes- og bagasjeforsikring.

Røros IL er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av tredjepart, og heller ikke for eiendeler som er etterlatt.

Andre forpliktelser og forretningsorden

Kunden forplikter seg til å ta godt vare på leieobjektet og anlegget, følge de ordensregler, anvisninger og forskrifter som gjelder, og sørge for at medreisende/egne besøkende gjør det samme.

Mellom 22.00 og 08.00 skal kunden/gjestene ivareta den største omtanke og stillhet overfor andre gjester.

Forskrifter for sikkerhetsavstander ved oppsetting av campingvogner og bobiler skal følges. Avstanden mellom to enheter må være minst fire meter.

Anvisninger for kildesortering av søppel skal følges. Vær oppmerksom på at kun husholdningsavfall håndteres på Røros IL.

Betaling av gebyret skjer online.

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke denne nettsiden godtar du også Røros IL og Hamnsystem Sverige ABs datapolicy.

Røros IL forbeholder seg retten til å sende informasjon og markedsføring via e-post eller SMS ved spesielle anledninger.

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale som er utarbeidet mellom kunden (bestiller) og Røros IL.

Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:

Tvist

Kontakt oss med eventuelle klager. Husk at sjansene for at saken bli rettet kan reduseres hvis kunden utsetter klagen.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik, pandemier og andre hendelser som kan anses som force majeure, kan Røros IL heve avtalen, hvorved kunde og gjester skal varsles så raskt som mulig. I slike tilfeller er Røros IL forpliktet til å tilbakebetale det innbetalte beløpet, med unntak av fordelen som er hentet fra stedet.


Røros IL Bobilparkering
Org nr: 965 144 099
phone
40013975 ( kl. 9-13 i lavsesong )
Betal- og bookingsystem fra Hamnsystem.se