Villkor för beställning och betalning av camping vid Røros IL Husbilsparkering

Dessa villkor gäller mellan Røros IL Husbilsparkering och den som själv eller genom någon annan beställer/betalar en campingplats vid Røros IL Husbilsparkering. Beställaren/betalaren anges som "Kund" i villkoren. Leverantören är listad som "Røros IL Bobilparkering".

Beställningen/betalningen gäller uthyrning av campingplats vid Røros IL Bobilparkering.

Kunder/gäster på Røros IL Husbilsparkering är skyldiga att följa Røros IL Husbilsparkerings «Regler».

Beställning och betalning för privatpersoner

För att boka och betala för en campingplats på hemsidan bokning www.book.rorosbobil.no måste kunden vara minst 18 år. För att fullfölja betalningen av avgiften krävs bankkort eller Vipps och BankId eller motsvarande. Betalning sker direkt, även vid beställning.

Reservation av campingplats

I priset ingår hyra av campingen, bokningsavgift och eventuell anslutning (inklusive förbrukning) av el.

Alla platser är bokade från 12.00 till 12.00.

Angivet utrymme inkluderar säkerhetsavstånd på upp till 4 meter till grannar.

Husvagnar parkeras på anvisad plats för att hålla ett säkerhetsavstånd på 4 meter.

Betalning/orderbekräftelse

Det är kundens ansvar att se till att uppgifterna på orderbekräftelsen är korrekta. Orderbekräftelse skickas via e-post och som SMS (SMS). Vid fel ska Røros IL husbilsparkering kontaktas inom 7 dagar efter mottagande av bekräftelse, dock senast 24 timmar före ankomst.

Alla priser är i NOK och inkluderar moms.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast göras online via länken i e-postbekräftelsen. Kunden kan avboka upp till 48 timmar innan vistelsens början och få återbetalning av bokningsvärdet.

Avbokningsavgiften (30 kr) återbetalas inte vid avbokning.

Ansvar för egendom/skada

Kunden tar hand om det skydd som kunden anser nödvändigt, såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och bagageförsäkring.

Røros IL ansvarar inte för skada eller förlust orsakad av tredje part, inte heller för kvarlämnade tillgångar.

Övriga skyldigheter och arbetsordning

Kunden förbinder sig att ta väl hand om hyresobjektet och anläggningen, följa de ordningsregler, anvisningar och föreskrifter som gäller samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Mellan 22.00 och 08.00 måste kunden/gästerna iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Föreskrifter för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagnar och husbilar ska följas. Avståndet mellan två enheter ska vara minst fyra meter.

Anvisningar för källsortering av sopor ska följas. Observera att endast hushållsavfall hanteras på Røros IL.

Betalning av avgiften sker online.

Användning av personuppgifter

Genom att använda denna webbplats accepterar du även Røros IL och Hamnsystem Sverige AB:s datapolicy.

Røros IL förbehåller sig rätten att skicka information och marknadsföring via e-post eller SMS vid speciella tillfällen.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal som upprättats mellan kunden (beställaren) och Røros IL.

Avtalet upphör med omedelbar verkan om:

Tvist

Kontakta oss med eventuella klagomål. Tänk på att chansen att ärendet åtgärdas kan minska om kunden dröjer med reklamationen.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejker, pandemier och andra händelser som kan anses vara force majeure kan Røros IL säga upp avtalet, varvid kunder och gäster ska underrättas så snabbt som möjligt. I sådana fall är Røros IL skyldig att återbetala det inbetalda beloppet, med undantag för förmånen som erhålls från webbplatsen.


Røros IL Husbilsparkering
Org nr: 965 144 099
phone
40013975 ( kl. 9-13 i lavsesong )
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se